Månedlig arkiv: februar 2009

Referat fra ridekurset med Egill i februar

Tre dager fra 8.00 til 17.00 var Egill Þórarinsson enten på hesteryggen eller meget nærværende og aktivt instruerende fra bakken. Linda, Susann, Anita, Bjørn Inge, Martin, Dina, Rita, Margrethe, Johanne, Gry og Bård var svært fornøyd med kurset. Atgeir,  Viðar og Assa kom i hestehengere. Resten av de firbeinte hørte hjemme på Håkøya.


Bård Andreassen og Atgeir (foto: Rita Sæther).


Publisert i Uncategorized |

Innkalling til årsmøte i Norsk Islandshestforening

14. mars holdes årsmøte i Norsk Islandshestforening. Dagen etter holdes medlemsmøte . Møtested er Gardermoen. Vikingur har på bakgrunn av medlemsmassen rett på fire møteplasser. Se vedleggene for mer informasjon.

Publisert i Uncategorized |

Aktivitetsliste 2009

Vikingur arrangerer mange spennende aktiviteter for medlemmene. Nyheter dette året er grunnkurs for instruktører og skoingskurs. Vi fortsetter med populære aktiviteter som ridekurs, Stornestrølt, unghestutstilling og bedømming av hest. Det arbeides iherdig for å finne tidspunkter for saltilpassingskurs, øl-tølt, gubbetur, kjærringtur og Håkøytølten. Se vedlagte aktivitetsliste. 

Publisert i Uncategorized |

Bilder fra årsmøtet

I alt 24 medlemmer hadde funnet vegen til Olsborg 7. februar. Referat fra møtet kommer senere. Her vises foreløpig noen bilder fra møtet (alle foto: RIta Sæther).

Her ser vi de fleste møtedeltakerne.

Publisert i Uncategorized |

Styresaker 2008

Sak 1/2008      Søknad om opptak i Troms Idrettskrets.
                        Søknaden ble effektuert medio april.
 
Sak 2/2008      Regler for kursdeltakelse med flere hester per medlem, prioritering ved overbookete kurs og praktisering av familiemoderasjon.
                        Enstemmig vedtak: "Dersom et kurs er overbooket tildeles det i utgangspunktet èn plass til hvert påmeldt medlem. Plassene tildeles etter gjeldende kriterier (geografisk tilhørighet/"først til mølla"). Hovedmedlemmer og familie­medlemmer er likestilt.

Publisert i Uncategorized |

Dina og Hjörleifur

Hei jeg heter Dina og jeg har en hest som heter Hjõrleifur. Jeg er 10 år gammel. Hjõrleifur er 19 år gammel. Han er en god barnehest og veldig snill. Vi har vært med på mange kurs/turer og konkurranser. Jeg rir …

Lov for Islandshestklubben Vikingur

Lov for islandhestklubben Vikingur. Trykk på linken for å få opp vedtektene.

https://www.dropbox.com/s/dceurym195odrge/Lov%20for%20vikingur%202012.pdf?m

Publisert i Uncategorized |

Årsberetning 2008

 
 
Årsberetning 2008
 
For beretningsåret
22. februar 2008 – 7. februar 2009
 
 
Innledning:
Vikingur har bak seg nok et år med stor aktivitet. Opptaket som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske/paralympiske komité (NIF) og dermed også i Norges Rytterforbund (NRYF), må vel kunne sees på som den viktigste milepelen dette året.
 
Medlemsmassen har økt fra 43 hovedmedlemmer og 46 familiemedlemmer ved forrige årsskifte, til 52 hovedmedlemmer og 36 familiemedlemmer per 1. januar i år. I tillegg er det også 1 gjestemedlem. I 2007 var familiemedlemmer inkludert i en "familiepakke" som hadde fast pris uavhengig av antall familiemedlemmer. I 2008 gikk vi over til individuelle medlemskap slik at det måtte betales egen kontingent for hvert familiemedlem.

Publisert i Uncategorized |

Saksliste til årsmøte 7. februar

Saksliste og plan for årsmøtet:
Sak 1   Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2   Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3   Valg av møteleder
Sak 4   Valg av to personer til å underskrive referatet
Sak 5   Godkjenning av årsberetning
Sak 6   Godkjenning av årsregnskap
Sak 7  Vedta budsjett for 2009
Sak 8  Behandle innkomne forslag
Sak 9   Valg
Bildevisning ved Martin-A. Svenning
Sak 10 Orientering om Vikingurs medlemskap i Troms rytterkrets
Sak 11 Aktiviteter i Vikingur 2009
Felles middag på vegkroa avslutter årsmøtet.
Styret ønsker vel møtt til alle medlemmer!
Publisert i Uncategorized |

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook