Siste nytt fra styret

Hei alle Vikingurmedlemmer;

her kommer noen gladnyheter på tampen av 2014, samt foreløpig terminliste for 2015.

Ny ovalbane i Ramfjord

Styret i Vikingur er stolt av at Vikingur nå endelig ser ut til å få sin egen ovalbane. Selv om tippemidlene ikke er fordelt for 2015 planlegger vi å ha på plass første trinn av baneprosjektet på Ramfjordmoen til sommeren. Det første stevnet på den nye banen blir arrangert i august. Det trengs en del dugnadsstøtte utover våren og sommeren, så hold jernriver og spader klare. Vi kommer tilbake til dugnadsbehovet så snart snøen er borte. Etter hvert som banen ferdigstilles med alle tilhørende fasiliteter, vil Vikingurs medlemmer være sikret gode islandshestfasiliteter i regionen. Områdene rundt Ramfjordmoen innbyr også til flotte turopplevelser med blant annet kilometerlange tøltestier.

 

Terminliste med allsidige aktivitetstilbud (kurs, cup og turridning)

Vikingurs medlemmer er spredt over store områder og for å nå flest mulig av medlemmene, foreslår vi at det i 2015 arrangeres både kurs og konkurranser (“cup-er”) flere steder. I tillegg øker vi turaktiviteten ved å arrangere felles rideturer.  Vi ber derfor om at dere som ønsker å være turvertskap rundt om i regionene melder interesse for det.

Terminlista ble diskutert på medlemsmøtet i november og vi håper på flere innspill fra medlemmene.  Innspill sendes på epost (styret@vikingur.no).  Mer informasjon både om rideturer og påmeldingsfrister til kurs og konkurranser kommer etter hvert. Den foreløpige terminlista er vedlagt og er også lagt ut på hjemmesida.

 

Systematisk trening mot Avlsvisning i 2016

Vikingur planlegger ny avlsvisning i 2016 og medlemmene i Vikingur får nå tilbud om trening av visningshester i et samarbeid med de to topprytterne Iben Andersen fra Danmark og Sigursteinn Sumarliðason fra Island. Begge har holdt kurs for Vikingur tidligere og er svært dyktige ryttere og trenere. Kursene med Iben og Sigursteinn er imidlertid ikke bare for visningshester. Tilbudet går til alle medlemmene, og vil være spesielt nyttig for dem som ønsker et langsiktig treningsopplegg, både for hesten og seg selv som rytter.

Gæðingakeppni Flere av medlemmene har ønsket kurs i Gæðingakeppni, og vi har derfor avtalt med Sigursteinn at to av vårens treningssamlinger skal inneholde kurs i Gæðingakeppni.

 

Gangarts kurs med Freya Amble Gisladottir

Freyja Amble Gisladottir har vært en av våre viktigste kursinstruktører de siste årene. Hun innehar den sjeldne egenskapen både å være en god rytter og en svært god pedagog. Også disse kursene er spesielt nyttig for dem som ønsker et langsiktig treningsopplegg for hest og rytter. Vikingur vil derfor fortsette med Freyja-kursene i 2015.

 

Kurs i teoretisk/praktisk rideundervisning med Erik Andersen

I månedsskiftet oktober/november 2015 vil Erik Andersen holde et 3-dagers kurs ved Nord-Norsk Hestesenter.

 

Aktiviteter utenom Vikingur

Det finnes svært mange islandshester og islandshestryttere rundt om i fylket, og det tilbys også arrangementer utenfor Vikingur. Vi synes det er bra at aktiviteten øker, selv om vi også mener at det er svært viktig for klubbens identitet og overlevelse at arrangementene generelt skjer i Vikingur regi.   Alle kurs, stevner og cup’er som arrangeres i Vikingur regi gir øknomisk gevinst til klubben.  Det er alle disse små økonomiske bidragene som i årenes løp har bidratt til at vi nå endelig kan bygge egen bane for islandshesten.

 

Dersom det likevel planlegges aktiviteter utenom Vikingur, oppfordrer vi til at det i alle fall tas kontakt med Vikingur, slik at vi unngår “kollisjoner” mellom arrangementene. Vikingurs sportsutvalg er rett adresse for koordinering og innspill når det gjelder slike aktiviteter.

 

En klubb er summen av hva medlemmene gjør den til.  Vi har alle et ansvar for å bidra gjennom innspill til styret og ved oppslutning om klubbens aktiviteter. For å gjennomføre tiltak trengs innsats fra medlemmene, både i form av dugnad og gjennom aktiv deltakelse i klubbens aktiviteter. Dette gjelder i like stor grad om du prioriterer konkurranser eller turer i skog og mark.

 

Vi ønsker alle velkommen til et sosialt og aktivt år i klubben.

Vennlig hilsen

Styret i Vikingur

Kommentarer

Dette innlegget ble publisert i Styresaker. Bokmerk permalenken.

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook