Invitasjon til årsmøte

Hei

Medlemmer i Vikingur innkalles herved til årsmøte i Tromsø, lørdag 28. februar 2015, kl. 14.00. Møtet avholdes i “Ny Ålesund” i 2-de etasje i Framsenteret. Framsenteret er nabobygget til Polaria.

Vikingurs vedtekter finnes på hjemmesida;

https://www.dropbox.com/s/7kq6bm8kta07hra/Lov%20for%20vikingur%202012.pdf?dl=0

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen lørdag 14. februar (2015) kl. 14.00.

Saksliste og øvrige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dvs. lørdag 21. februar kl. 14.00.

Saksdokumentene sendes medlemmene per e-post.

De av dere som har mottatt denne eposten, men som ikke har betalt medlemskontingenten for 2014, oppfordres til å lese vedtektene grundig, spesielt med hensyn på bestemmelsene om hvem som er stemmeberettiget på årsmøtet.

Rett etter at årsmøtet er avsluttet, arrangeres medlemsmøte i Vikingur, dvs. fra kl. 15.30 til 17.30.

Vi håper så mange som mulig kan stille både på årsmøtet og på medlemsmøtet.

På vegnet av styret i Vikingur.

Martin-A. Svenning
(sekretær)

Kommentarer

Dette innlegget ble publisert i Styresaker. Bokmerk permalenken.

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook