Innkalling Årsmøte

Hei

Medlemmer i Vikingur innkalles herved til årsmøte i Tromsø, lørdag 27. januar 2018, kl. 18.00. Møtet avholdes hos Charlotte Winsnes («Brygga») på Håkøya. Etter å ha kjørt over Håkøybrua tas første avkjøring til venstre (ca. 50 m fra brua).

Etter årsmøtet (ca. kl. 19.30) arrangeres medlemsfest/årsfest hos Charlotte. Det kommer mer info om årsfesten ved utsending av saksdokumentene.

 I følge vedtektene skal årsmøtet avholdes i februar. Vi har derfor snakket med Troms Idrettskrets (som har godkjent Vikingurs vedtekter), som sier vi kan avholde årsmøtet i januar. Videre har NIF foretatt endringer i loven, og vi er derfor av Troms idrettskrets bedt om å endre vedtektene for tidspunkt for avholdelse av årsmøtet, dvs. at § 13 (1) endres til: «……, og avholdes hvert år innen 31. mars». Dette blir tatt opp som egen sak på årsmøtet.

De av medlemmene som eventuelt har innvendinger mot å avholde årsmøtet i januar (2018), må ta kontakt med undertegnede så snart som mulig, og senest innen onsdag 3. januar.

 Vikingurs vedtekter (“Lov for Islandshestklubben Vikingur”; godkjent av Troms Idrettskrets 31 okt. 2012)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen lørdag 13. januar (2018) kl. 18.00.

 Saksliste og øvrige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, dvs. senest lørdag 20. januar (2018) kl. 18.00.

 Saksdokumentene sendes medlemmene per e-post.

 De av dere som har mottatt denne eposten, men som ikke har betalt medlemskontingenten for 2018, oppfordres til å lese vedtektene grundig (se vedlegg), spesielt med hensyn på bestemmelsene om hvem som er stemmeberettiget på årsmøtet.

 Vi håper så mange som mulig kan stille både på årsmøtet og på medlemsmøtet/årsfesten.

På vegne av styret i Vikingur, ønskes alle medlemmene fortsatt god jul.

Martin-A. Svenning

(sekretær)

IMG_0331

Kommentarer

Dette innlegget ble publisert i Styresaker. Bokmerk permalenken.

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook