Styret i Vikingur

Vikingurs organisasjonsnummer: 994 293 990

Styret 2017:

Lene Wilhelmsen, leder
leder@vikingur.no
Tlf: 92 60 53 92

Ragnhild Hellesnes, nestleder og leder av sportsutvalg
ragnhild.hellesnes@gmail.com
Tlf: 97 13 74 25

Anne Hjortdahl, styremedlem og leder av utvalg for barn/ungdom/ bredde
anne.hjortdahl@tromsfylke.no
Tlf: 91 66 82 63

Cecilie Dahl Karlsen, styremedlem og leder av utvalg for avl
cecilie@vikingur.no
Tlf: 90 05 16 03

Charlotte Winsnes, kasserer
charlotte@nammco.no
Tlf: 91 54 64 30

Martin A. Svenning, sekretær
martin.svenning@nina.no
Tlf: 93 46 67 25

Åse-Merete Kristiansen, varamedlem
asemerete@vikingur.no
Tlf: 92 63 70 99

Sende mail til styret? Da kan du bruke denne adressen: styret@vikingur.no

Web-ansvarlig: Truls Løkholm Bergli trulslb at gmail.com
Facebook ansvarlig: Line Wollen

Utvalg for sport:

Ragnhild Hellesnes, leder (ragnhild.hellesnes@gmail.com, tlf   97 13 74 25)Martine Sverresvold, medlem (martine_sverresvold@hotmail.com, tlf 41 85 87 32)
Frida Hjortdahl, medlem ((frida.hjortdahl@gmail.com)

Utvalg for barn/ungdom/bredde:

Anne Hjortdahl, leder (anne.hjortdahl@tromsfylke.no, tlf 91 66 82 63)
Bård Andreassen, medlem (Firmapost@skjalgson.no, tlf 95 21 05 40)
Christin Reinholdsen, medlem (christin.reinholdtsen@gmail.com, tlf 91 13 07 21)

Utvalg for avl:

Cecilie Dahl Karlsen, leder (cecilie@vikingur.no)
Þorsteinn Marinósson, medlem (steinimar59@gmail.com, tlf 45 04 81 32)
Inske de Buhr, medlem:(inske@online.no, tlf 95 86 25 80)

Revisorer:

Bjørn Inge Bendiksen
Jon Farup

Representant i Troms Rytterkrets:

Åse-Merete Kristiansen, (asemerete@vikingur.no Tlf: 92 63 70 99)

Valgkomite:

Anita Maurstad (leder)
Rita Sæther (medlem)
Kathrine Sivertsen (medlem)
Lisbeth Nyborg (vara)

Arkiv

Aktiviteter

Finn oss på Facebook