Styret i Vikingur

Vikingurs organisasjonsnummer: 994 293 990

Styret 2018:

Åse-Merete K. Johansen, leder
leder@vikingur.no
Tlf: 92 63 70 99

Ragnhild Hellesnes, nestleder og leder av sportsutvalg
ragnhild.hellesnes@gmail.com
Tlf: 97 13 74 25

Anne Hjortdahl, styremedlem og leder av utvalg for barn/ungdom/ bredde
anne.hjortdahl@tromsfylke.no
Tlf: 91 66 82 63

Truls Løkholm Bergli, styremedlem og leder av utvalg for avl
truls@vikingur.no
Tlf: 92 66 43 24

Gry Reinsnis, kasserer
reinsnosgry@gmail.com

Elisabeth Heitmann, sekretær
hei.truls@online.no

Marita Nesfeldt, varamedlem

Sende mail til styret? Da kan du bruke denne adressen: styret@vikingur.no

Web-ansvarlig: Truls Løkholm Bergli trulslb at gmail.com
Facebook ansvarlig: Line Wollen

Utvalg for sport:

Ragnhild Hellesnes, leder (ragnhild.hellesnes@gmail.com, tlf   97 13 74 25)
Martine Sverresvold, medlem (martine_sverresvold@hotmail.com, tlf 41 85 87 32)
Ulrikke Tansø

Utvalg for barn/ungdom/bredde:

Anne Hjortdahl, leder (anne.hjortdahl@tromsfylke.no, tlf 91 66 82 63)
Bård Andreassen, medlem (Firmapost@skjalgson.no, tlf 95 21 05 40)
Christin Reinholdsen, medlem (christin.reinholdtsen@gmail.com, tlf 91 13 07 21)

Utvalg for avl:

Truls Løkholm Bergli, leder (truls@vikingur.no)
Veronica Dedal Hansen, medlem
Inske de Buhr, medlem:(inske@online.no, tlf 95 86 25 80)

Revisorer:

Bjørn Inge Bendiksen
Charlotte Winsnes

Representant i Troms Rytterkrets:

Åse-Merete Kristiansen, (asemerete@vikingur.no Tlf: 92 63 70 99)

Valgkomite:

Kathrine Sivertsen (leder)
Lisbeth Nyborg (medlem)
Martin-Arne Svenning (medlem)
Lene Wilhelmsen (vara)

Arkiv

Aktiviteter

There are no upcoming events.

View Calendar

Finn oss på Facebook