Arkiv

Reisebrev fra lokallagsmøte Norsk Islandshestforening 27-28 Oktober 2018


Fra Vikingur deltok: Åse-Merete og Truls samt Lill-Anita
Det var ca 80 deltakere fra hele landet fordelt på 21 lokallag.

Styreleder Even Hedland sammen med utvalgsledere orienterte om 2018 aktiviteter og kommende prosjekter i NIHF.

Pinsestevnet, hva skal være fremtiden? Dette er en viktig arena for NIHF gjennom mange år. Arrangement har endrest seg mye. Deltakelsen har gått ned og utfordrer økonomien. Diskusjon om mulige endringer både på anlegg og opplegg.

Vidir og Telelaga(flere lokallag i Telemark området) orienterte om aktiviteter og erfaringer.

Sportsutvalg nyheter:
Revisjon stevnestruktur, aldersindelinger, samme indeling i sport og gædninga.
Terminliste for 2019, ingen har søkt om å arrangere NM.
Uttakskriteringer for landslaget
Gædningakeppni rettningslinjer.

Dommer og utdannings nyheter:
Rideknappen
Instrktørkurs gjennomført
Dommer satser er under revisjon

Barn , Ungdom og bredde nyheter:
NIHF-cup
FEIF-cup
Kartlegging av ridestier prosjekt
Fjellfestivalen

Avl nyheter:
Avlsplan under revisjon, det vil komme endringer som blir tydelig annonsert når gjeldene.
Det vurderes å endre vekting mellom bygning og rideegenskaper.
Visning i Tromsø er satt av 29-30 Juni!

NIHF anbefaler lokallagene til å aktivt bruke sponsorene, St Hippolytt besøker gjerne lokallag for råd og informasjon.

Diskusjon og orientering om tettere koblinger til Norges rytterforbund.

Stambokkontoret orienterte om oppdatert regler for pass og registrering av føll samt import hester.

Inspirerende foredrag om rekruteringsarbeid og Hest og folkehelsen.

Premieutdeling for både avl og sport under festmiddagen.

Mvh

Åse-Merete og Truls

Rapport fra Freyjakurs 19-21 Oktober

Som tidligere annonsert ble det i helgen avholdt kurs med dyktige Freyja Amble Gisladottir. Kurset fant sted på Ramfjordmoen, og vi tok i bruk Vikingurs flotte ovalbane.


I et vilt og vakkert høstvær forsøkte noen av oss «Vikingurer» å imponere den islandske instruktøren, med tilsynelatende kontrollerte og taktfaste tøltsteg, men ble raskt påminnet om at vi tross alt ikke er profesjonelle ryttere, men fortsatt har mye å lære…


Og lærerikt var det! Det ble blant annet jobbet med å få myket opp stive hester, få til ren takt i tølt og mer bruk av setet og mindre tøylebruk hos oss rytterne. Det ble forhåpentligvis etter hvert mykere overganger, riktig galopp og hesten ble forhåpentlig mer selvbærende. Vi mener vi kunne se forbedringer hos oss selv, hos andre og kjenner nok en forskjell på hesten etter helgas anstrengelser.


Freyja har også en fin evne til å tilpasse seg vårt nivå. Hun er flink å finne arbeidsoppgaver til oss som utfordrer oss, utvikler oss og samtidig er motiverende å holde på med. Best av alt er at hun heier oss frem slik at vi ikke mister motet underveis.

Tusen takk til kursholder Rita, alle deltakere og ikke minst til Freyja.

Kom snart igjen!
Elisabeth Heitmann